Historia

På bilden ser vi Gutav Lindström från A-laget bistå en av de ny eleverna på Gränbyskolan.

 

Varför startades TILLSAMMANS?

 

Vårt land befinner sig i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget och fler människor än någonsin söker asyl i Sverige.

 

Dessutom har vi en existerande utmaning i att skapa ett sammanhållet och integrerat samhälle med dem vi redan välkomnat till Sverige där vi har ett segregationsproblem. Det är en enorm utmaning för vårt land men även en situation som innebär stora möjligheter. Sverige kommer att bli ett både rikare och bättre land om vi gemensamt lyckas hantera detta på ett positivt sätt.

 

Vi i Almtuna IS vill, tillsammans med näringslivet, dra vårt strå till stacken och vi är övertygade om att idrotten erbjuder en fantastisk möjlighet till integration genom förebilder, aktivitet och samtal. Vi tror att vi tillsammans kan vara en av många integrerande krafter i samhället

där människor med olika bakgrund kan mötas och få en meningsfull sysselsättning.

Svår svensk sysselsättning

kan underlätta

 

Genom att de som deltar dels får ta del av en så härlig och typiskt svensk sysselsättning som att åka skridskor samtidigt som man har kul ihop och träffar svenska ungdomar och vuxna, dels deltar i samtal kring viktiga värdegrundsfrågor och svenska samhällsfenomen vid aktiviteter som läxläsning, i skolan etc är vi övertygade om de fortare kan känna sig som en del av det svenska samhället. Genom näringslivets engagemang skapas resurser samt även möjligheter till praktik, vilket även sker genom medverkan i de ideela aktiviteterna

inom en förening och matcharrangemang mm.

 

En fördel i sammanhanget är att sannolikt bara ett fåtal tidigare har åkt skridskor. Det innebär att ingen är bättre än den andre, alla deltar på samma villkor. Umgänget i omklädningsrummet är inte minst viktigt, där finns naturlig närhet till skratt samt tid för att umgås och lära känna varandra över gränserna.

Vi vill inte stanna här..

 

Vi tror att detta projekt i synnerhet kan vara värdefullt för ensamkommande flyktingbarn men vi vill inte på något sätt avgränsa oss till detta utan vill se en bredd i deltagandet. Vi är också övertygade om att de spelare, ledare och frivilliga från Almtuna IS som deltar i projektet kommer att växa som människor och få en större förståelse för utsatta medmänniskors situation.

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

KONTAKTA OSS

Björkgatan 59

753 23, Uppsala

Tel: 0708-55 07 03

Genom ett nytt integrationsprojekt vid namn "Tillsammans" vill Almtuna IS erbjuda asylsökande och nyanlända ungdomar i Gränbyområdet möjlighet att ta del av en typiskt nordisk sysselsättning som att åka skridskor, samtidigt som de får träffa andra ungdomar och vuxna Uppsalabor.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.