Tillsammans

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS

 

INTEGRATION • ISHOCKEY • SAMHÄLLE

 

Genom att erbjuda aktiviteter som skridskoåkning, ishockeyträning och fritt inträde till vissa ishockeymatcher vill Almtuna IS bidra till att ge barn och ungdomar i Gränbyområdet en meningsfull tillvaro och nya kontakter för bättre och snabbare integration i det svenska samhället. Projektet "Tillsammans" drivs i samarbete med Uppsala kommun och delar av Uppsalas näringsliv.

OM PROJEKTET

 

Projektet kommer framför allt att vara värdefullt för nyanlända barn, men är inte avgränsad till denna grupp utan är öppet för alla i Gränbyskolan. Starten sker i Gränbyområdet men målsättningen är att utöka satsningen så att fler barn och ungdomar i Uppsala ska få information om och möjlighet att delta.

 

A-lagsspelare från både herr- och damlaget kommer att vara ambassadörer och ledare, en kontakt som kan mynna ut i en typ av fadderverksamhet. För att öka möjligheten för tjejer och kvinnor att delta i initiativet kommer skridskoåkning och andra aktiviteter anordnas specifikt för denna grupp.

 

Initiativtagare till integrationsprojektet är Almtuna IS och Uppsala kommun, med stöd av näringslivet i form av Atrium Ljungberg, Bjerking, ICA Kvantum Gränbystaden, Midroc och Sh bygg.

PROJEKTETS UTFORMNING

 

Alla inblandade parter har gemensamt arbetat fram projektplanen.

Kommunens deltagande är tänkt både i form av en aktiv del i form av projektsamordning

som kopplas till Almtunas projektledning, samt i ett utökat samarbete med ekonomiskt

stöd.

SYFTE

 

Syftet med "Tillsammans" är att skapa en plattform och mötesplats för de nyanlända, och nya medborgare, så att de på ett meningsfullt sätt kan möta det svenska samhället och idrottsrörelsen.

MÅL

 

Projektet har som mål att skapa förebilder, engagemang och sociala sammanhang genom att arbeta med hur det svenska samhället fungerar.

 

PÅ LÄNGRE SIKT

 

Vi vill att Uppsala ska vara ett föredöme och en förebild för att med hjälp av idrotten snabbbare integrera nyanlända i samhället. Näringslivet och Almtuna ser därför, om projektet är framgångsrikt, gärna att projektet fortsätter att utvecklas även kommande år i samverkan med kommunen och även andra aktörer.

 

 

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

KONTAKTA OSS

Björkgatan 59

753 23, Uppsala

Tel: 0708-55 07 03

Genom ett nytt integrationsprojekt vid namn "Tillsammans" vill Almtuna IS erbjuda asylsökande och nyanlända ungdomar i Gränbyområdet möjlighet att ta del av en typiskt nordisk sysselsättning som att åka skridskor, samtidigt som de får träffa andra ungdomar och vuxna Uppsalabor.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.