Mål

 

Mål

 

Projektet har som mål att:

 

- Skapa fysiska mötesplatser

 

- Ge ökad möjlighet till välmående, integration och bättre hälsa hos nyanlända flyktingar genom deltagande i fritids- och föreningslivet.

 

- Koppla skola och fritid till ett socialt sammanhang.

 

- Skapa förebilder och engagemang

 

- Bryta barriärer genom att erbjuda skridskoaktiviteter som inte är vanligt förekommande i ursprungsländerna.

 

- Arbeta med och skapa förståelse för hur det svenska samhället fungerar och vår värdegrund baserad på alla människors lika värde.

 

- I ett första steg etablera projektet i Gränby och därefter i andra delar av Uppsala

 

- Vårt mål är att nå ut framförallt till tjejer och killar på högstadienivå (men även unga vuxna)

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

KONTAKTA OSS

Björkgatan 59

753 23, Uppsala

Tel: 0708-55 07 03

Genom ett nytt integrationsprojekt vid namn "Tillsammans" vill Almtuna IS erbjuda asylsökande och nyanlända ungdomar i Gränbyområdet möjlighet att ta del av en typiskt nordisk sysselsättning som att åka skridskor, samtidigt som de får träffa andra ungdomar och vuxna Uppsalabor.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.