Syfte

 

Syfte

 

Vårt land befinner sig i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget och fler människor än någonsin söker asyl i Sverige.

 

"Tillsammans" har syftet att skapa en plattform och mötesplats för de nyanlända, och nya medborgare, så att de på ett meningsfullt sätt kan möta det svenska samhället och idrottsrörelsen. På så sätt skapas en

grund för snabb etablering och på sikt integrering.

 

Vi vill hjälpa dem att få en meningsfull tillvaro och nya kontakter som leder till en bättre och snabbare integration i det svenska

samhället. Genom att erbjuda aktiviteter i form av skridskoåkning och till exempel fritt inträde till ett antal ishockeymatcher, möjligheter till praktik och läxläsning, lov-aktiviteter, samt aktiviteter i skolor och bostadsområden, skapar vi denna plattform och mötesplats. Syftet i dessa aktiviteter att skapa mötesplatser där svenska samhällets olika grupper möter varandra och

de nyanlända.

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

KONTAKTA OSS

Björkgatan 59

753 23, Uppsala

Tel: 0708-55 07 03

Genom ett nytt integrationsprojekt vid namn "Tillsammans" vill Almtuna IS erbjuda asylsökande och nyanlända ungdomar i Gränbyområdet möjlighet att ta del av en typiskt nordisk sysselsättning som att åka skridskor, samtidigt som de får träffa andra ungdomar och vuxna Uppsalabor.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.