ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
ETT PROJEKT FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

FRAMTID !

Vi står inför en fantastisk framtid. En framtid fylld av nya kulturella rikedommar! Ny bekantskaper men främför allt en framtid fylld av värme och kärlek.


Tillsammans står för just detta. Det positiva med att Sverige växer.


Vi vill ändra fokus från allt negativt som svärmar omkring oss i media, det trångsynta och gammalmodiga.


Fokuset vill vi lägga på det det varma och positiva som gemenskap skapar.


Framtiden ser magisk ut!

Aftab Husseini

Projektledare

Vad är Starka Tillsammans?

"Tillsammans" är ett socialt projekt vars syfte är att skapa en plattform och mötesplats för alla ungdomar och unga vuxna i Uppsala. En inbjudan till idrotter med mål att skapa vänskaper och minnen. Projektet drivs av Almtuna IS med finansiering av Allmänna Arvsfonden och Uppsalas näringsliv.

Almtuna IS


Uppsalas finaste förening har som mål att ta Uppsala till högsta serien i hockey.


Läs mer

Allmänna Arvsfonden


Fonden som stöttar föreningar i deras arbete och drömmar om en bättre framtid för dagens unga.

Uppsala Kommun

Stödjer projektet med vägledning och medel

Uppsala näringsliv


Stora företag så som Atrium Ljungberg, Lindahl, Fresenius Kabi och Sh bygg är en stor del till att projektet blivit möjligt.

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

Genom vårt sociala projekt vill vi erbjuda ungdomar i Uppsalområdet en möjlighet att ta del av en trevlig och lärorik miljö. Att åka skridskor, samtidigt som de får träffa andra ungdomar och vuxna Uppsalabor.

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Verkstadsgatan 10G

753 23, Uppsala


 Aftab Husseini: 0701477713


© Copyright 2020. All Rights Reserved.