På bilden ser vi Gutav Lindström från A-laget bistå en av de ny eleverna på Gränbyskolan.


Varför behövs TILLSAMMANS?


Sverige befinner sig i en spännande situation just nu. Det har under de senaste åren kommit ett stort tillskott av människor till Sverige. Människor med olika bakgrund, utbildningar och språk.


Dessa människor målas ofta upp som ett problem hellre än en tillgång. Vi är helt övertygade om att dessa människor bara är en tillgång och med rätt stöd kommer få Sverige att utvecklas och fortsätta blomstra.


En stor del av det stödet tror vi är samhörighet och språk! Och att det inte finns ett bättre sätt än att engagera ungdomar och unga vuxna i idrott och föreningsliv.Vi i Almtuna IS vill, tillsammans med näringslivet, dra vårt strå till stacken och vi är övertygade om att idrotten erbjuder en fantastisk möjlighet till integration genom förebilder, aktivitet och samtal. Vi tror att vi tillsammans kan vara en av många integrerande krafter i samhället

där människor med olika bakgrund kan mötas och få en meningsfull sysselsättning.

Svår nordisk sysselsättning

kan underlätta


Alla får ta del av en så härlig och typiskt nordisk sysselsättning som att åka skridskor, samtidigt som man har kul ihop med andra ungdomar och vuxna. De deltar i samtal kring viktiga värdegrundsfrågor och svenska samhällsfenomen vid aktiviteterna. Vi bygger även broar mellan näringslivet och projektet genom att slussa ungdomarna vidare in i praktik och sommarjobb.


En fördel i sammanhanget att det sannolikt bara ett fåtal tidigare har åkt skridskor. Det innebär att ingen är bättre än den andre, alla deltar på samma villkor. Umgänget i omklädningsrummet är minst lika viktigt, där finns naturlig närhet till skratt samt tid för att umgås och lära känna varandra över gränserna.

Vi vill inte stanna här..


Vi tror att detta projekt i synnerhet kan vara värdefullt för ensamkommande barn men vi vill inte på något sätt avgränsa oss till detta utan vill se en bredd i deltagandet. Vi är också övertygade om att de spelare, ledare och frivilliga från Almtuna IS som deltar i projektet kommer att växa som människor och få en större förståelse för utsatta medmänniskors situation.