PARTNERS

Atrium Ljungberg


Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Deras huvudinriktning är handel och kontor, men deras levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så dem skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Atrium Ljungberg finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Almtuna IS


Almtuna IS är Uppsalas hockeylag som siktar mot SHL. Almtuna är medgrundare till "Tillsammans" för att de vill dra dess strå till stacken och är övertygade om att idrotten erbjuder en fantastisk möjlighet till integration. Almtuna IS kan vara en viktig integrerande kraft i Uppsala där människor med olika bakgrund möts och får en meningsfull sysselsättning.

Uppsala Kommun


Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där vi alla bor, till exempel skola och omsorg.


"Från Uppsala kommuns sida är vi mycket glada över att Almtuna IS och näringslivet dragit igång detta initiativ. Ett jättebra exempel på hur förenings- och näringslivet kan bidra till att stödja integrationen av barn och ungdomar som kommer till Uppsala" - Erik Pelling, kommunalråd

Lindahls


Lindahl har en omfattande internationell erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i världen. I Sverige har Lindahl kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

Fresenius Kabi


Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi ingår i den tyska Freseniuskoncernen.