Syfte


Vårt land befinner sig i en spännande expanstonsfas, fler och fler vill bosätta sig och utveckla Sverige.


"Tillsammans" har syftet att skapa en plattform och mötesplats för etablerade, och nya medborgare, så att de på ett meningsfullt sätt kan möta olika delar av det svenska samhället och speciellt idrottsrörelsen. På så sätt skapas både integrering och mångfald.


Vi vill hjälpa till med att skapa en meningsfull tillvaro och främja nya kontakter som leder till en bättre och snabbare delaktighet samhället.


Genom att erbjuda aktiviteter i form av skridskoåkning och fritt inträde till ett antal idrottsevenemang, möjligheter till praktik, lov-aktiviteter, samt aktiviteter i skolor och bostadsområden, skapar vi denna plattform och mötesplats. Syftet med alla aktiviteter är att skapa situationer där samhällets olika grupper möter varandra.
Mål


Projektet har som mål att:


Skapa fysiska mötesplatser.


Ge ökad möjlighet till välmående, integration och bättre hälsa hos ungdomar genom deltagande i fritids- och föreningslivet.


Koppla skola och fritid till ett socialt sammanhang.


Skapa förebilder och engagemang.


Bryta ny mark genom att erbjuda skridskoaktiviteter och annat som kanske inte är vanligt förekommande i ungdomens vardag.


Arbeta med och skapa förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Utbilda angående vår värdegrund som är baserad på alla människors lika värde.


Hitta vägar in i samhället genom praktikplatser.


I ett första steg vill vi etablera projektet i Gränby och därefter resterande delar av Uppsala.


Vårt mål är att nå ut till tjejer och killar i åldrarna 12-25 men kommer inte avvisa NÅGON.