TILLSAMMANS

GEMENSKAP • ISHOCKEY • SAMHÄLLE

 

På isen är alla på samma nivå, alla trillar, alla skrattar.

Att engagera ungdomar i aktiviteter på is skapar en gemensam och jämn spelplan för alla deltagare.

 En naturlig möjlighet för de som behärskar åkningen att hjälpa sina vänner. Att sedan ha hjälpts åt, misslyckats men framförallt lyckats skapar personliga band som sedan speglas tydligt runt omkring isen.

 

Detta är något Almtuna IS vill ta vara på och det genom projektet "Tillsammans"

 

OM PROJEKTET


Projektet är värdefullt för alla som engageras men vi ser ett visst mervärde hos de som aldrig eller väldig sparsamt befunnit sig i en ishall.


Spelare från herr, dam och de äldre juniorlagen är ambassadörer och ledare, en kontakt som ofta mynnar ut i en djupare  personlig relation.

För att öka variationen har vi även hjälp av konståkare  och andra kunniga inom olika sporter och aktiviteter.


Initiativtagare till projektet är Almtuna IS

Finansieringen sker med hjälp av Allmänna Arvsfonden och Uppsalals närigsliv.

PROJEKTETS UTFORMNING


Alla inblandade parter har gemensamt arbetat fram projektplanen.

Vi använder oss av den information vi samlar från ungdomarna vi träffar och låter en referensgrupp hjälpa oss med att verkligen hitta fördelar och hinder i verksamheten.

SYFTE

 

Syftet med "Tillsammans" är att skapa en plattform och mötesplats för ungdomar och unga vuxna i Uppsala. De ska på ett meningsfullt sätt kunna möta det svenska samhället och idrottsrörelsen.

MÅL

 

Projektet har som mål att skapa förebilder, engagemang och sociala sammanhang genom att arbeta med hur det svenska samhället fungerar på alla plan.

 

PÅ LÄNGRE SIKT


Vi vill att Uppsala ska vara ett föredöme och en förebild för Sverige inom föreningslivet. Vi vill med hjälp av idrotten snabbbare inkludera unga i samhället. Vi ser därför fram emot ett brett samarbete mellan Uppsalas alla föreningar och även andra aktörer.


Samarbete är vägen för att engagera unga idag.